TRV:00260

ID TRV:00260
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) For kobberkabel skal det skilles mellom langlinje kobberkabel med reduksjonsfaktor og kobberkabel for lokale nett/spredenett på stasjoner og bygninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2. "Funksjonskrav"