TRV:00261

ID TRV:00261
Bok 515
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) For å unngå speilrefleks, bør skilt og merker ikke settes opp vinkelrett (90º) på sporet, men dreies 4º ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre sjenerende speilrefleks.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle tekniske krav, Utførelse