TRV:00263

ID TRV:00263
Bok 515
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Under lagring bør skilt/merker/stolper stå i reoler og skilles fra hverandre med papp eller bord.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Forhindre skader som nedsetter skiltenes/merkenes funksjon/levetid.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle tekniske krav, Behandling