TRV:00264

ID TRV:00264
Bok 515
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) Under oppsetting skal skilt og merker ikke legges mot bakken uten beskyttelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon