TRV:00266

ID TRV:00266
Bok 515
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) På kontaktledningsmaster skal det kun monteres skilt som vedkommer ledningsanlegget, jf. § 2.12 [FEF]. Skilt skal plasseres slik at de ikke gjør det lett å klatre i mastene. Spornummerskilt og lignende kan monteres i åk dersom dette godkjennes av Driftsleder og åkene er dimensjonert for ekstralaster fra skilt (vind og vekt). Skilt skal monteres slik at galvanisering ikke skades.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre at det blir plassert ut utstyr som kan være til fare for personell eller hinder for vedlikehold eller montasje av utstyr til ledningsanlegget.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle tekniske krav, Plassering