TRV:00268

ID TRV:00268
Bok 515
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst d) På strekninger med mer enn to spor, plasseres skilt som gjelder for de to ytterste spor som på dobbeltsporet strekning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at skilt plasseres på en standardisert måte som sikrer at fører forholder seg til relevante skilt for togfremføringen.
Relatert krav
Opprettet 2002/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle tekniske krav, Plassering