TRV:00269

ID TRV:00269
Bok 515
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst e) To eller flere spor på strekning med fjernstyring og utbygd ATC er å betrakte som uavhengige enkeltspor og skal skiltes for begge kjøreretninger på alle spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre optimal utnyttelse av sporene.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle tekniske krav, Plassering