TRV:00270

ID TRV:00270
Bok 515
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Dokumentasjon: For nye baner og omskilting av eksisterende baner skal det utarbeides en fullstendig skiltplan.
  1. Utførelse: Skiltplanen skal både utarbeides på skjematiske sporplaner og oppføres tabellarisk, jf. Vedlegg a: Skiltplaner.
  2. Utførelse: Tabellarisk del av skiltplanen skal inneholde opplysninger om skiltets utforming, plassering og eventuelle anmerkninger.
  3. Utførelse: Skiltplanen skal inneholde alle aktuelle skilt fra gruppen «Skilt for kjørende personell».
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at vi har egnet underlag for kontroll og godkjenning av prosjektert løsning før bygging.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle tekniske krav, Prosjektering