TRV:00271

ID TRV:00271
Bok 515
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Dokumentasjon: For mindre eller særskilte prosjekter kan det utarbeides en ufullstendig skiltplan.
  1. Utførelse: Skiltplanen skal merkes slik at det tydelig fremgår at det ikke er en fullstendig skiltplan.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2014/08/29
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon