TRV:00271

ID TRV:00271
Bok 515
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Dokumentasjon: For mindre eller særskilte prosjekter kan det utarbeides en ufullstendig skiltplan.
  1. Utførelse: Skiltplanen skal merkes slik at det tydelig fremgår at det ikke er en fullstendig skiltplan.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at vi har egnet underlag for kontroll og godkjenning av prosjektert løsning før bygging.
Relatert krav
Opprettet 2014/08/29
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle tekniske krav, Prosjektering