TRV:00272

ID TRV:00272
Bok 515
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) Tverrfaglig kontroll: Tverrfaglig kontroll skal dokumenteres på selve tegningene i alle trinn i prosessen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at tverrfaglig kontroll dokumenteres.
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle tekniske krav, Prosjektering