TRV:00322

ID TRV:00322
Bok 510
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Varigheter: Varigheten for kortslutninger skal ligge til grunn for valg av kortslutningsdimensjonering.
  1. Utførelse: Varighet på t1=0,1 s og t2 = 0,3 s kan legges til grunn som de mest konservative verdiene i kontaktledningsnettet.
  2. Utførelse: Mindre konservative verdier kan legges til grunn der det dokumenteres raskere frakobling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon