TRV:00323

ID TRV:00323
Bok 510
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Støtstrøm: Støtstrøm for mekanisk dimensjonering skal settes til '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"', der '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' er beregnet til å være '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' for alle tillatte elektriske utforminger av norsk banestrømforsyning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon