TRV:00334

ID TRV:00334
Bok 510
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ansvarlig fagperson: Utførende enhet skal - avhengig av oppdragets art - ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til:
  • Lavspenningskompetanse: se [FEK].
  • Høyspenningskompetanse: se [FEK].
  • Ekom: se autorisasjonsforskriften.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon