TRV:00335

ID TRV:00335
Bok 510
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Kjennskap til arbeidsforhold: Den utførende enhet skal sette seg inn i og følge Bane NORs regelverk for arbeider på Bane NORs grunn.
  • Forskrifter fra DSB og Nkom.
  • Bane NORs Teknisk regelverk
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon