TRV:00336

ID TRV:00336
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Tegningene bør utformes etter [NS EN ISO 5457] unntatt for enkelte tegningstyper der størrelse og layout er fastsatt i egen mal. Ved slike tilfeller skal malen for den aktuelle tegningstypen benyttes. For tegningstyper som ikke er beskrevet i mal viser tabell 2 en oversikt over ønskede tegningsstørrelser for lange formater.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Størrelser og layout på tegneark