TRV:00342

ID TRV:00342
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst Krav til faglig innhold i dokumentasjonen for det enkelte anlegg er gitt i Regler for bygging, kapittel 4, for det enkelte fag.

Der det finnes registre i sentral infrastrukturdatabase for de data som er overlevert i sluttdokumentasjonen, skal disse registreres der.

Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt