TRV:00343

ID TRV:00343
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst I tillegg til anleggsbeskrivelsen skal det her redegjøres for krav som ikke er oppfylt etter regelverket. Alle dispensasjoner skal være dokumentert under dette punktet. Eventuell mangel på standardisert utførelse skal beskrives og dokumenteres ved hjelp av beregninger/tegninger.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt