TRV:00345

ID TRV:00345
Bok 515
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst b) For å få oversikt over utbedringer og utskiftinger, bør dette katalogiseres.

Produksjonsmåned og -år er stemplet inn på baksiden av skiltplatene.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold, Inspeksjonsrutiner