TRV:00351

ID TRV:00351
Bok 515
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst a) All vask av skilt, merker og stolper langs spor med skiltvaskemaskin på elektrifiserte baner, skal foregå med utkoblet og jordet kontaktledning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold, Instruks for bruk av skiltvaskemaskin på elektrifiserte baner