TRV:00352

ID TRV:00352
Bok 515
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst b) Vaskeutstyret skal alltid ved bruk være jordet til skinnegangen (dette kan gjøres ved jording til vognramme).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold, Instruks for bruk av skiltvaskemaskin på elektrifiserte baner