TRV:00355

ID TRV:00355
Bok 515
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst c) Det skal kontrolleres at fri sikt til signalene opprettholdes med hensyn til vegetasjon. Behovet for vegetasjonskontroll for sikt til sporet fra tog er beskrevet i Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold, Annet vedlikehold for sikt til skilt