TRV:00358

ID TRV:00358
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre. Dersom sporplanen avviker fra dette skal den vendes. Følgende signalsymboler skal slettes fra returkretsskjema: stillverk, signalskap, signaler, sporfelter og evt. målsetting.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:00357
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Angivelse av skjemaets orientering er flyttet over til krav TRV:00357. Henvisning til sporisoleringsplan i krav TRV:00357 er fjernet slik at skjemaet kan benyttes for alle signalanlegg. Krav til fjerning av signalkomponenter er derfor fjernet. Kravartikkelens status er endret til "Utgått" 11.2.2021.