TRV:00382

ID TRV:00382
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Brudekke: Brudekket skal være tett i en bredde som tilsvarer bredden for "sone for strømavtaker", det vil si 2,5 meter til hver side for spormidt og i tillegg 0,5 meter til hver side for øvrige spenningssatte deler.
  1. Utførelse: Kravet kan oppfylles ved tett (asfaltert) dekke uten dreneringshull.
  2. Utførelse: Kravet kan oppfylles ved tett plate (metallisk eller isolerende) under et dekke med hull eller sprekker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane