TRV:00383

ID TRV:00383
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg c
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst b) Beskyttelsesskjerm: Beskyttelsesskjerm skal utformes som beskrevet i EN 50122-1:2011 tillegg A, med den samme bredden som der krav a) stiller krav om tett brudekke.
  1. Utførelse: Alternativ b) i EN 50122-1:2011 tillegg A bør normalt velges fordi denne utførelsen er enklere enn de andre utførelsene.
  2. Utførelse: Alternativ c) i EN 50122-1:2011 tillegg A har fordelen av at den totale høyden for beskyttelsesskjermen reduseres slik at utsyn fra brua blir bedre. Alternativet kan velges der man ønsker godt utsyn.
  3. Utførelse: Alternativ a) i EN 50122-1:2011 tillegg A bør unngås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane