TRV:00385

ID TRV:00385
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst d) Klatrevennlig utside av bru: Der utsiden av brua er klatrevennlig skal ett av følgende tiltak gjennomføres:
  1. Klatrevennlige deler kan kapsles inn slik at brua ikke lengre blir klatrevennlig på utsiden.
  2. Det kan etableres tverrskjerm slik at adgangen ut til det klatrevennlige området begrenses.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane