TRV:00386

ID TRV:00386
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg c
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst e) Elektrisk ledende overkant/ytterkant: Der brudekket er mindre enn 4,0 meter over nærmeste spenningsførende del, skal det være en elektrisk ledende ramme, overkant eller ytterkant som er plassert slik at et tau, wire, kjetting eller liknende som kastes over brua, vil komme i kontakt med kanten.
  1. Utførelse: Den elektrisk ledende ramma eller kanten skal utjevnes til returkretsen.
  2. Begrunnelse: Dersom tauet/wiren/kjettingen kommer i kontakt med en spenningsførende del vil den også samtidig være i kontakt med den ledende kanten og derfor betydelig redusere spenningen den som holder i tauet vil bli utsatt for.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane