TRV:00387

ID TRV:00387
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg d
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Endepunktsjording: Ved bygging av ny tunnel over 1000 m, og ved oppgradering av kontaktledning på strekningen, skal det kontrolleres at det er etablert brytere for endepunktsjording i koblingsanlegg som mater til kontaktledningen i tunnelen. Der slike brytere ikke finnes, skal de etableres i eller ved aktuelt koblingsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Jording av kontaktledning i tunneler, Krav