TRV:00388

ID TRV:00388
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg d
Kravtype
Kravtekst b) Jordingspunkter: Det skal etableres jordingspunkter ved angrepspunkter for redningstjenesten ved tunnelen, som tilrettelegger for rask og enkel etablering av markeringsjording.
  1. Utførelse: Aktuelle angrepspunkter kan være evakuerings- og redningspunkter og eventuelt tverrslag.
  2. Utførelse: Jordingspunktene skal utformes slik at rullende materiell kan passere med etablert markeringsjording. Det vil si at jordingsapparatet i sin helhet skal være utenfor profilet for tog når jordingen er etablert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Jording av kontaktledning i tunneler, Krav