TRV:00389

ID TRV:00389
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg d
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) Instruksjon av brannmannskaper: Brannmannskaper skal som en del av beredskapsplanen være instruert til å benytte spenningstester og jordingsutstyr som de selv bærer med seg til ulykkesstedet for å ivareta behov for synlig jord.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Jording av kontaktledning i tunneler, Krav