TRV:00414

ID TRV:00414
Bok 540
Kapittel 5
Vedlegg e
Kravtype
Kravtekst b) Strømføringsevne: Strømføringsevnen til sugetransformatorer bør minst motsvare strømføringsevnen til det tilhørende kontaktledningsanlegget.
  1. Vurdering: Kontaktledningsanlegg med 100 mm2 CuAg kontakttråd og 50 mm2 Bz II bæreline angis konvensjonelt med en kontinuerlig strømføringsevne på 600 A.
  2. Vurdering: Kontaktledningsanlegg med 120 mm2 CuAg kontakttråd og 70 mm2 Bz II bæreline angis konvensjonelt med en kontinuerlig strømføringsevne på 800 A.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon