TRV:00442

ID TRV:00442
Bok 540
Kapittel 5
Vedlegg f
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Seksjonering av kontaktledningen: Kontaktledningen skal seksjoneres for å hindre gjennomgående strøm.
  1. Utførelse: Ved bruk av høye master skal hver kl-seksjon mates via en fjernstyrt lastskillebryter fra PL midt på seksjonen.
  2. Utførelse: Ved bruk av lave master kan hver kl-seksjon kobles direkte til PL uten kontaktledningsbryter midt på seksjonen.
  3. Utførelse: I tilfeller der matingen fra PL ikke kan skje midt på seksjonen kan forskyvninger tillates. Endematede seksjoner er tillatt.
  4. Utførelse: For å sikre en maksimal spenningsforskjell over seksjoneringspunkter ved togpassering ikke overstiger 1200 V skal maksimal avstand fra utmatingspunkt til seksjoneringspunkt være 3 km.
  5. Unntak (til 4): Der strømtrekket er lavt ved passering av seksjoneringspunktet kan tilsvarende større avstand mellom seksjoneringspunkt og utmatingspunt tillates.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Hensikten med kravet er å gi rammer for hvordan utformingen av de tekniske anleggene gjøres, samt hindre at spenningsforskjeller blir så store at det dannes stående lysbuer som brenner ned anlegget og forårsaker unødig driftsstans i trafikkavviklingen.
Endringsartikler Endringsforslag #3932
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon