TRV:00444

ID TRV:00444
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Måltallet for overgangsmotstand til jord skal være mindre enn 100 ohm.
  1. Vurdering : Der stedlige grunnforhold medfører at måltall for overgangsmotstand ikke er realiserbart for spesifikke skjøtepunkt skal øvrige sikkerhetsrelaterte tiltak som forlegningsmetode og anleggets totale jordingsegenskaper vurderes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 8."2.1.3 Kobberkabel langlinje"