TRV:00453

ID TRV:00453
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Varsling: Ved kabellegging nærmere spormidt enn 30 meter, skal eier av banestrekningen kontaktes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Jernbaneloven §10.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon