TRV:00467

ID TRV:00467
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Krav til isolasjon: Det forutsettes at kablene som legges sammen, tilfredsstiller [FEL] og [NEK 400] som stiller krav til isolasjonsnivå for ulike kabler i samme ledningssystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon