TRV:00472

ID TRV:00472
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Skille i grøft: I grøft skal avstanden mellom telekabler (inkludert signalkabler) og lavspenningskabler være minimum 0,3 m.
  1. Utførelse: Med et fast skille kan avstanden reduseres. Egnet skillemateriale kan være plastklosser, skillestein eller plastplater forlagt på en slik måte at det danner et definert skille mellom kablene.
NEK EN 50174-3:2013 krever et fast skille på minimum 50 mm. (Kravet på 50 mm er ikke relevant i røranlegg eller i betongkanaler med flere kammer atskilt med faste skillevegger.)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon