TRV:00473

ID TRV:00473
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Føringsveier: Kabler skal ha beskyttet forlegning i føringsveier.
  1. Utførelse: Kabler skal ikke legges løst på bakken.
  2. Utførelse: På stasjonsområder skal kabler legges i kabelkanal eller i rør.
  3. Utførelse: Utenfor stasjonsområder skal kabler normalt også forlegges i kabelkanal eller i rør, men kan forlegges i grøft eller på skinnefot der en teknisk/økonomisk vurdering tilsier at dette er hensiktsmessig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon