TRV:00477

ID TRV:00477
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Sårkanter: Føringsveier skal være fri for skadelige sårkanter.
  1. Utførelse: Sårkanter kan fjernes ved nedsliping, avretting eller på annen måte.
  2. Utførelse: Sårkanter kan dekkes til, polstres eller lignende.
  3. Utførelse: Sårkanter kan unngås ved bruk av egnet materiell for innfesting.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon