TRV:00480

ID TRV:00480
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Styrke: Kabelkanaler bør tåle belastning fra brøyteutstyr og lignende som kan forventes benyttet.
  1. Utførelse: På steder der det ikke forventes bruk av slikt tungt utstyr, for eksempel ved installasjon i terreng, på bruer, opphengt på vegger og i skjæringer, skal det velges en kanal som tåler forventet belastning på stedet gjennom kabelkanalens levetid.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon