TRV:00481

ID TRV:00481
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Lokk på kabelkanal: Kabelkanaler skal ha solide lokk som tåler maskinell handtering ved av- og pålegging. Lokkene skal være vanskelig å forskyve.
  1. Utførelse: Dette kan oppnås ved at lokkene er tunge, eller at de er festet på en slik måte at de ikke kan forskyves eller åpnes uten bruk av verktøy.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Endringsforslag 3229
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon