TRV:00482

ID TRV:00482
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Brannbeskyttelse: Ved åpen forlegning der en kabelkanal kan bli utsatt for brann i omkringliggende vegetasjon, skal kabelkanalen beskytte kabler mot brannen.
  1. Utførelse: Tilstrekkelig beskyttelse kan oppnås ved en av følgende:
    • forlegning av kabelkanalen slik at den ikke er eksponert for vegetasjonsbrann,
    • bruk av kabelkanal i betong med betonglokk,
    • bruk av kabelkanal som oppfyller krav til termiske påkjenninger og brannegenskaper i IEC 61084-1:2017, klasse "non-flame-propagating", eller
    • spesifikke tester eller bruk av andre relevante standarder som viser at kabelkanalen gir god termisk beskyttelse og at kabelkanalen ikke selv opprettholder eller sprer flammer. I dette tilfellet skal det godtgjøres at valgte tester eller standarder er relevante for å demonstrere beskyttelse av kabler mot vegetasjonsbrann.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon