TRV:00483

ID TRV:00483
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Trase for rørgater: Rørgater kan ha omfylling eller være innstøpt og bestå av flere varerør eller kanalprofil med flere kammer.
  1. Utførelse: Rørgater skal legges uten vesentlige knekker/skarpe svinger.
  2. Utførelse: Avstanden mellom kummer anbefales å ikke overstige 50 m.
  3. Utførelse: Uten innstøping skal rørgater etableres på en dybde på minimum 0,5 m.
  4. Utførelse: Det kan være aktuelt med noe grunnere forlegning av varerør enn 0,5 m, og det skal da kompenseres ved bruk av varerør med mindre diameter og/eller større ringstivhet (SN > 30) og/eller eventuell innstøping.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon