TRV:00484

ID TRV:00484
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Rør og reservekapasitet: Ved prosjektering av rørgater bør 1/3 av rørene være ledig til fremtidig bruk.
  1. Utførelse: Nødvendig omfang av rørkapasitet for Ekom er beskrevet i Ekom/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg#Kanal/røranlegg for fiberkabel ved bygging av nye jernbanestrekninger.
  2. Utførelse: Rørene skal være laget av elektrisk ikke-ledende materiale, og innvendig overflate, enten plan eller korrugert, skal være utformet for å gi liten friksjon ved inntrekking av kabler.
  3. Utførelse: Installerte varerør som er eksponert for dagslys, skal være resistente mot UV-stråling.
  4. Utførelse: For innblåsing av fiberoptisk kabel skal det benyttes varerør med diameter på minimum 40 mm med en indre trykkfasthet på 12 bar og en ringstivhet på minimum 64.
  5. Utførelse: For andre formål skal det benyttes varerør med ytre diameter på minst 110 mm, og veggtykkelse på minst 2,5 mm.
Merk at rør som ikke er UV-bestandige, og har ligget på utelager i flere uker, kan være betydelig svekket på grunn av UV-stråling (sollys).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon