TRV:00486

ID TRV:00486
Bok 510
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Tetting av rørender: Rørgjennomføring i kabelkum, trekkekum og innføring i bygninger, med eller uten kabel, skal tettes mot gnagere og mot vanninntrengning.
  1. Utførelse: Rør uten inntrekt kabel kan tettest med ettersittende lokk eller propp.
  2. Utførelse: Rør med inntrekt kabel kan tettest med diffusjonstett tettemasse, eventuelt supplert med annet fyll/fyllmasse.
  3. Utførelse: Ettersittende lokk eller propp som fjernes ved inntrekking av kabel, kan gjenbrukes andre steder i infrastrukturen (miljøvennlig forvaltning av ressurser).
  4. Utførelse: Ekspanderende byggeskum er uegnet og skal ikke benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon