TRV:00487

ID TRV:00487
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Trekkesnor: Det skal alltid ligge trekkesnor i rør, også i rør med kabler og noe restkapasitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon