TRV:00488

ID TRV:00488
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Vurdering av behov: Behov for føringskapasitet skal vurderes og avveies mot kostnader.
  1. Vurdering: En trekkekum kan være tilstrekkelig der det ikke er kryssing av kabler under spor.
    1. En trekkekum kan ha fordeler i områder med høy grunnvannstand.
    2. Store dimensjoner på kabelkummer er kostnadsdrivende ved krevende grunnforhold (ved etablering på eksisterende stasjonsområder, trange fjellskjæringer eller eksisterende tunneler).
    3. Modularitet med et fåtall utførelser gir fordeler relatert til logistikk/kostnader.
    4. Dersom skjøting av fiberoptiske kabler forventes, kreves plass for skjøtebokser og tilhørende kabelkveiler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon