TRV:00489

ID TRV:00489
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kabelkummer: Kabelkummer skal legges slik at vann ikke samles, men blir drenert bort.
  1. Utførelse: Innføringene av rør i kabelkummen (mellom rør og kum) skal tettes med et bestandig materiale (f.eks. sementstøp, UV-bestandig tettemasse e.l. Vanlig byggeskum skal ikke brukes).
  2. Vurdering: Det skal vurderes bruk av pumpe for kabelkummer som er plassert helt eller delvis under normal grunnvannstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon