TRV:00491

ID TRV:00491
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Høyspenningskabler: Høyspenningskabler kan forlegges i en separat kabelkum, se Figur: Separat kum med høyspenningskabler, sammen med tilhørende returledning og beskyttelsesledere.
  1. Utførelse: Dersom høyspenningskabler har halvledende kappe, skal ytterkappen tildekkes med isolerende materialer før kabler for andre formål (signal, tele, lavspenning etc.) forlegges i denne kabelkummen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon