TRV:00492

ID TRV:00492
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Utforming: Kabelkummen kan ha en sylindrisk eller rektangulær/kvadratisk form.
 1. Vurdering: Størrelse og form på kabelkum skal dimensjoneres på grunnlag av forventet antall kabler, nødvendig bøyediameter på høyspenningskabler og/eller behov for innplasering av skjøtebokser for fiberoptiske kabler.
 2. Utførelse: Kum som har to eller flere seksjoner stablet i høyden, skal ha en utforming (f.eks. not og fjær, fals) som forhindrer at seksjonen over forskyver seg sidelengs.
 3. Utførelse: I flere tilfeller kreves det stedlig tilpasning av kabelkum:
  * Innsnevring av diameter i toppen av kum.
  * En eller flere utsparringer for inntak av kabler i kabelkummen.
  * Redusert bredde i øverste delen av en kabelkum plassert mellom spor, og der avstanden mellom sporene er begrensende.
  * Redusert bredde i hele kummen ved trange fjellskjæringer eller andre hindringer.
  * I tunnel er det ofte begrensninger på kabelkummens dybde eller bredde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon