TRV:00494

ID TRV:00494
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Drenering: Trekkekummer skal legges slik at vann ikke samles, men blir drenert bort.
  1. Utførelse: Innføringene av rør i trekkekummen (mellom rør og kum) skal tettes med et bestandig materiale (f.eks. sementpuss, UV-bestandig tettemasse e.l. - vanlig byggeskum skal ikke brukes).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon