TRV:00495

ID TRV:00495
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Underhøyde: Det bør være 25 cm fra bunnen av trekkekummen opp til nedkant av nederste rør. Se Rørgater om krav til forlegning av rør.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon